Nasza oferta

Zdjęcie

Na podstawie oczekiwań Inwestora, czyli po określeniu:

- zakresu i specyfiki prac,
- przewidywanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
- planowanego budżetu
- specyfikacji materiałowej

Obrazek

Oraz  na podstawie  projektu i/lub innej dokumentacji technicznej  wykonujemy prace z zakresu:

- obsługa geodezyjna
- przygotowanie zaplecza budowy
- roboty ziemne
- posadowienie budynku
- ściany i stropy

- dach (konstrukcja, pokrycie, odwodnienie)
- elewacje

- okna i drzwi zewnętrzne
- instalacja elektryczna
- instalacje sanitarne i c.o.
- tynki wewnętrzne
- posadzki
- ocieplenie  poddasza